„Nomos. Czasopismo Religioznawcze” to naukowy periodyk powstały w 1991 roku (w latach 1991-2012 ukazywał się jako „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”), wydawany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.Redaktor naczelny: dr hab. Henryk Hoffmann, prof. UJ
Sekretarz redakcji: mgr Anna Książek

NOMOS 69/70

W numerze:


 Wiesław Bator, Średniowieczne wyobrażenia religijne i propaganda islamu w Księdze tysiąca i jednej nocy (Alf laila wa laila)

Denis Brilow, Sufizm na Ukrainie: historyczna retrospekcja a stan współczesny

Waldemar Gembalik, Ikonoklazm w islamie i jego konsekwencje w kulturze muzułmańskiej

Stanisław Grodź, Migracje muzułmanów w perspektywie europejskiej i zachodnioafrykańskiej

Anna Książek, Miłość i seks w życiu muzułmanina

Agata Nalborczyk, Tariq Ramadan – europejski intelektualista muzułmański w debacie publicznej

Adam Wąs, Da’wa. Znaczenie i różnorodność islamskiej misji

Anna Zaczkowska, Burka-Barbie. Mechanizmy adaptacji ikony kultury popularnej Zachodu w kulturę Islamu

Krzysztof Żwirski, Ślady sakralizacji kobiety w kulturze islamu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz