„Nomos. Czasopismo Religioznawcze” to naukowy periodyk powstały w 1991 roku (w latach 1991-2012 ukazywał się jako „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”), wydawany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.Redaktor naczelny: dr hab. Henryk Hoffmann, prof. UJ
Sekretarz redakcji: mgr Anna Książek

NOMOS 67/68

summaries

 W numerze:

Andrzej Szyjewski, Wstęp. Mit i rytuał w interakcji. 

Maciej Czeremski, Symboliczne formy ekspresji monodziedzinowego światopoglądu społeczności tradycyjnych.

Andrzej Szyjewski, Dlaczego zginął klan Achilpa? Analiza mitu wędrówek przodków Aranda w kontekście dyskursu Eliade-Smith-Gill.

Andrzej Migda, Czytając opowieść o buncie między wierszami. 

Mateusz Dąsal, Wieloczynnikowa koncepcja rytuału. (Studia nad rytuałem zainspirowane dorobkiem Bensona Salera).

Jakub Bohuszewicz, Biologiczna struktura i kulturowe znaczenie uczty kolektywnej.

Małgorzata Sacha, Konstrukcja ciała rytualnego w tradycji wedyjskiej i tantryzmie hinduskim.
 
Artur KowalikStudia nad „Panteonem Włodzimierza”: I. Chors.

Henryk Hoffmann, Nowe opracowanie rosyjskiej filozofii religii.
 
Maciej Czeremski, Claude Lévi-Strauss (1908–2009). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz